Els nostres serveis d’Assessoria

És la nostra filosofia servir amb eficiència i qualitat en el nostre servei d’assessorament: acompanyant els nostres clients perquè obtinguin els millors resultats.

Àrea Fiscal

 • Asesoria fiscal integral
 • Definició de política fiscal i planificació d’operacions
 • Resolució de consultes fiscals
 • Tràmits amb l’Administració Tributaria
 • Assistència, representació i defensa davant els òrgans de la Inspecció de Tributs
 • Preparació i presentació de declaracions d’impostos (IRPF, IVA, Societats, etc.)

Àrea Laboral

 • Assessorament i gestió laboral d’empreses
 • Confecció document liquidació Seguretat Social i rebuts de salari
 • Tramitació altes i baixes treballadors així com la confecció de contractes, renovacions contractuals i pròrrogues
 • Representació davant la Inspecció de Treball
 • Representació davant dels Jutjats Socials
 • Tramitació de pensions (jubilació, viudetat, invalidesa, orfandat,etc.)
 • Règims especials de la Seguretat Social

Àrea Comptable

 • Assessoria comptable continuada i comptabilització en base a la normativa vigent
 • Elaboració i legalització dels llibres oficials de comptabilitat
 • Dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil
 • Estudis de viabilitat econòmica per a noves empreses

Diga’ns com podem ajudar-te